- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

      Preparati firme ,, Dren ,, doo iz Žepča ( BiH )  dostupni su za liječenje svima onima koji boluju od glioblastoma i anaplastičnog astrocitoma.  Ovo je odlučeno nakon što je u uglednom britanskom časopisu ,, World Journal of Surgical Oncology ,, objavljena je studija ove  firme pod nazivom ,, Liječenje glioblastoma biljnim preparatima ,,. Ovo je, prema našem saznanju, prvi put da jedan medicinski časopis sa Zapada objavi rezultate istraživanja iz područja fitoterapije. Sama činjenica da su recenzenti i urednički kolegij časopisa prihvatili da se u naslovu rada koristi termin liječenje,  jasno govori o snazi dokaza koji su iznijeti u radu.  U sklopu ove studije  su i MRI i/ili CT snimci koji prikazuju primjere uspješnog liječenja glioblastoma biljnim preparatima, što možete pogledati ako kliknete na link: PMC5809810

     O uspješnom korištenju biljnih preparata firme ,, DREN ,, iz Žepča u liječenju glioblastoma u emisiji ,, Dejana Talk Show ,, govore Mujkić Senad iz Banovića ( sekundarni glioblastom kod kćerke dijagnosticiran 2010.g. )  i Mašić Muhamed ( obolio od primarnog glioblastoma 2006.g. ). 

     Kod Mujkićeve kćerke ( snimak dole lijevo ) naši biljni preparati su uključeni odmah nakon što joj je dijagnosticiran glioblastom, a dvije godine od njihovog uvođenja , tumor više nije bilo moguće detektovati. Nakon toga djevojčica je, na insistiranje njenih roditelja, nastavila još dvije godine koristila  biljne preparate u reduciranoj dozi, svaki drugi, a zatim svaki treći dan, da bi sa njihovim korištenjem prestala 4 godine od njihovog uvođenja i nakon što je i nekoliko narednih kontrolnih MRI snimanja pokazalo da tumora više nema. O svemu detljno govori otac oboljele u spomenutoj emisiji.

     Kod gospodina Mašića ( snimak dole desno ) biljni preparati su uvedeni nakon operacije kojim je uklonjena većina tumora, ali operativnih zahvatom nije obuhvaćen dio tumora koji je urastao ( infiltrirao ) okolno tkivu uključujući kosti lubanje, pa je prognoza bila jako loša. Ipak nakon korištenja biljnih preparata, kontrolnim snimanjima koje je gospodin Mašić radio narednih 6 godina, odnosno do snimanja ove emisije, nije se mogao detektovati tumor. Njegovo zadnje kontrolno snimanje bilo je krajem 2014.g. i ni na tom snimku nije bilo znakova tumora.

     Na trećem snimku je predstavljeno uspješno liječenje tumora hipofize. Kako je teklo liječenje našim preparata, možete saznati ako kliknete na donje ekrane. 

 

dren1

dren2zip

Mujkić Senad iz Banovića

svjedoči u emisiji o uspješnom liječenju giloblastom preparatima firme ,, Dren ,,

iz Žepča kod njegove kćerke koji je dijagnosticiran 20.4.2010.g. 

   Mašić Muhamed iz Kaknja

 svjedoči u emisiji o uspješnom liječenju giloblastom našim biljnim preparatima.

Glioblastom mu je dijagnosticiran 20.1.2006.g. i već 10 godina

nema kliničkih i radioloških znakova tumora

 

,dijana

 Svjedočenje uspješnog liječenja tumora hipofize preparaima

firme ,, Dren ,, iz Žepča

 

 

 O preparatima

   

     Biljne preparate je poželjno početi koristiti odmah nakon posatvljene dijagnoze. Oni se mogu uzimati prije početka onkološkog liječenja ili zajedno sa onkološkim liječenjem. Pacijenti preparate mogu početi koristiti i nakon završetka medicinskog liječenja, ali, ponavljamo, bolje ih je uključiti u liječenje što prije.

     Prilikom prijavljivanja za fitoterapiju pacijenti treba da nam donesu medicinsku dokumentaciju ili da nam je pošalju e-mailim ili običnom poštom.Ova dokumentacija uključuje pregled liječenja do početka fitoterapije, otpusno pisma, patohistološki (PH) nalaz na osnovu kojeg je postavljena dijagnoza, tumačenje snimanja mozga ( MRI/CT ) i, ako je to moguće, kopije snimaka mozga koji se nalaze na CD-u. Ako pacijent ima više snimaka, poželjno je da nam ih sve dostavi. Pacijenti nam trebaju dostavljati i sve rezultate medicinskih pretraga koje bude radio u toku fitoterapije. Ovi podaci su nam potrebni da bismo mogli pratiti rezultate fitoterapije i da bismo, po potrebi, mogli mijenjati njihov sastav. Ukoliko je medicinska dokumentacija nedostupna, trebalo bi mailom, u pismu poslati podatke o pacijentu. 

 

 mb1 mb2 mb3
mb4 mb5 mb6

    

     Tumor je moguće liječiti fitoterapijom i nakon pojave recidiva. Dobar primjer je prikaz slučaja pacijentice iz našeg rada ( PMC5809810 ) kod koje je se nakon operacije glioblastoma pojavio recidiv prečnika 45 mm i kod koje je nakon 3 mjeseca korištenja samo biljnih preparata rast recidiva zaustavljen, a zatim je došlo do smanjenja tumora.

     Komplet se sastoji od 5-6 preparata koji se troše u pravilnim vremenskim razmacima svaki po 1x dnevno. Jedan komplet dovoljan je za oko mjesec dana korištenja. Preparati se sastoje isključivo od usitnjenih dijelova biljaka i u svom sastavu nemaju nikakvih drugih dodataka.

     Trajanje fitoterapije zavisi o brojnim faktorima koji se prate u toku terapije. Iz iskustva znamo da, pacijenti kod kojih je vidljivi dio tumora u cijelosti uklonjen, preparate trebaju neprekidno koristiti najmanje 18 mjeseci. Kod onih kod kojih tumor prilikom operacije nije u cijelosti uklonjen, kao i kod onih kod kojih je došlo do vraćanja tumora ( recidiv ) nakon operacije, preparate treba uzimati sve dok ima kliničkih ili radioloških znakova bolesti. Važno je napomenuti da se sastav preparata kao i njihov broj mogu mijenjati što ovisi o rezultatima medicinskih pretraga koje pacijent bude radio u toku liječenja.
Preparate možete preuzeti kod nas u Žepču, a možemo Vam ih poslati i poštom.

 

Više informacija o drugim proizvodima firme ,,Dren ,, iz Žepča možete saznati na ovoj stranici i na telefone:        

Tel/fax: 00387- (0)32-881-774

Mob: 061-461-517

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web:   www.dren-trogrlic.com


     

Writer: Dragan Trogrlić – Corresponding author

Family business “DREN” Ltd, Žepče, Bosnia and Herzegovina

tel. 00387-(0)61-461-517

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Herbal preparations for brain tumors can only be ordered from the company „DREN„ Ltd and the only person authorized for the distribution of the preparations is the correspodent author Dragan Trogrlić

 

     The herbal remedies of the „Dren“ Ltd company from Žepče ( B&H) are available from 2018 to all of those suffering from high - grade glioma ( glioblastoma, anaplastic astrocytoma, oligodendroglioma grade 3 ... ). This has been decided after a study coming from this company was published by a prestigious British journal ,, World Journal of Surgical Oncology ,, under the name „Treatment of glioblastoma with herbal medicines“. This is, according to our knowledge, the first time that a Western medical Journal publishes the results of a research based on phytotherapy. The fact itself that reviewers and the editorial board of the Journal accepted the term treatment to be part of the title of this research, clearly indicates the strength of the proves emerging in this study. Within this study, MRI and/or CT scans are visible and they show examples of a successful treatment of glioblastoma with herbal remedies, which can be seen by clicking the following link: PMC5809810

     In the year 2020 another research on successful treatment of glioblastoma with the herbal remedies of the company "DREN" was published. This time the shown results are from patients who suffer from multiple glioblastoma, in other words a tumor which appears on several locations in the brain at the time of diagnosis ,,Treatment of Multiple Glioblastoma with Herbal Medicines ,,.The author is Dragan Trogrlic, and you can find the research on the following site:http://www.currentneurobiology.org/neurobiology/treatment-of-multiple-glioblastoma-with-herbal-medicines.pdf

 

 About the herbal remedies

      The best option would be to start using the herbal remedies right away just after the diagnose has been established. The herbal remedies can be used before the beginning of oncological treatment or along with it. The patients are welcome to use our herbs even after the standard medical treatment has been completed, but, we repeat once again, the best option would be to use our herbs as soon as possible.

When the patients are willing to apply for phytotherapy, they need to send us the complete medical documentation/data by e-mail or post, precisely, the complete medical check-up before phytotherapy use is required. This documentation should include the discharge summary, pathohistology (pH) test as the basis for diagnosis establishment, interpretation of brain scan ( MRI/CT), and if it is possible, the copies of the scans stored in a CD. If the patient owns a larger set of scans, he/she would be very welcome to send all of those as well. The patients are also kindly asked to deliver us all the results of the medical examinations that have been performed during the use of phytotherapy. These particular data is crucial for us to follow the results and the progress of the phytotherapy so we could, if needed, change the ingredients of the herbal remedies. If the medical data has not been released or the patient is not in possession of it, it would be necessary to send us an e-mail which contains the biggest possible amount of informations about the patient.                                       

 

It is possible to cure the tumour even after recidive appearance. A good example of this success is a case report of a patient from our study/research ( PMC5809810 ) in which a recidive of a 45 mm in diameter showed up after glioblastoma surgery, and its growth has been stopped by herbal remedies usage only after just 3 months, and later on, a tumour regression followed up.

Most oftenly the package of herbal remedies consists of 5 preparations that are supposed to be used at the right intervals of time and each of them should be used once per day. One set of these preparations is supposed to be enough for about one month of usage.

The duration of phytotherapy depends on numerous factors that are monitored during the treatment. From experience we know that, patients in which the visible part of the tumour has been entirely removed, should be using the herbal remedies with no breaks for at least 18 months. In those whom the tumour has not been entirely removed during surgery, also in whom the tumour came back ( recidive ) after surgery, should be using the herbal remedies for as long as visible clinical and radiological signs of toumour are present. It is important to mention that the herbal remedies ingredients and their number may vary which all depends about the medical examinations results given to the patient during the treatment.

Here you can learn more about the instructions of usage and preparation of our herbal remedies:

You can receive the herbal remedies from us directly in person, or they can be sent to you by post. 

 

Testimonials of successful treatment of glioblastoma with phytotherapy: