- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

Halacsya sendtneri (Boiss ) Dörfer – Halačija

Fam : Boraginaceae ( oštroliste )

Piše: Zoran Trogrlić

Osnovni podaci o biljci

Latinski naziv:

Halacsya sendtneri (Boiss ) Dorfer – Halačija

Fam. Boraginaceae - oštrolisti

 

Status:

Endemična vrsta

Vrijeme cvjetanja:  

V mjesec

Stanište:

Isključivo serpentinska podloga na visini od 200 –1500 metara

Rasprostranjenost:

Endem Balkana BiH, Crna Gora i Albanija

U BiH može se naći na području Žepča, Maglaja, Zavidovića, Olova i Višegrada

Locus classicus:

Okolina Maglaja 1848.g.

Opis vrste: višegodišnja busenasta zeljasta biljka sa dobro razvijenim korijenom. Stabljika je uspravna do 40 cm dužine na kojoj se nalaze jednostavni, oštri, linealno lancetasti listovi bez palistića i obrasli su sitnim dlačicama. Cvjetovi su zlatno žuti djelimično zigomorfni ( nepravilni ) i dvospolni. Više pofledati u PDF-u.!

dren