- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

Osnovni razlozi ugroženosti biološke raznolikosti u BiH

Autori: Zoran Trogrlić i Dragan Trogrlić

     BiH je zemlja sa izuzetno bogatom endemičnom florom. Sa preko 450 enedemičnih vrsta, ona predstavlja jedno od središte endemizma ovoga dijela Europe. U prkos ovoj činjenici u BiH još uvijek nije razvijeno sustavno istraživanje i monitoring biološke raznolikosti. Podaci o endemičnoj flori uglavnom potiču iz predratnog perioda, tako da se vrlo malo zna o trenutnom stanju endemične biljne flore i flore u cjelini. To je i zbog toga što u našoj zemlji ne postoji nacionalni program inventarizacije biološke raznolikosti, a samim tim nemamo niti opisanu floru, niti imamo ključeve za određivanje vrsta koji bi omogućili ljubiteljima prirode, a prije svega ekološkim udrugama, da se aktivnije uključe u projekte inventarizacije biljnih vrsta na svom području. Da bi se uopšte moglo pristupiti zaštiti biološke raznolikosti i endemičnih vrsta potrebno je znati razloge ugroženosti. Više pogledati u PDF-u.!

dren