- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

Halacsya sendtneri (Boiss ) Dörfer – Halačija

Fam : Boraginaceae ( oštroliste )

Piše: Zoran Trogrlić

Osnovni podaci o biljci

Latinski naziv:

Halacsya sendtneri (Boiss ) Dorfer – Halačija

Fam. Boraginaceae - oštrolisti

 

Status:

Endemična vrsta

Vrijeme cvjetanja:  

V mjesec

Stanište:

Isključivo serpentinska podloga na visini od 200 –1500 metara

Rasprostranjenost:

Endem Balkana BiH, Crna Gora i Albanija

U BiH može se naći na području Žepča, Maglaja, Zavidovića, Olova i Višegrada

Locus classicus:

Okolina Maglaja 1848.g.

Opis vrste: višegodišnja busenasta zeljasta biljka sa dobro razvijenim korijenom. Stabljika je uspravna do 40 cm dužine na kojoj se nalaze jednostavni, oštri, linealno lancetasti listovi bez palistića i obrasli su sitnim dlačicama. Cvjetovi su zlatno žuti djelimično zigomorfni ( nepravilni ) i dvospolni. Više pofledati u PDF-u.!

Iris reichenbachii ( Heuffel ) Var. bosniaca ( G. Beck )

Synonim Iris bosniaca ( bosanska perunika ) Fam : Iridaceae

Piše: Zoran Trogrlić

Osnovni podaci o biljci

Latinski naziv:

Iris reichenbachii var. Bosniaca Heufel

 

Status:

Endemična vrsta

Vrijeme cvjetanja:  

V, VI mjesec

Stanište:

Po livadama i pašnjacima na serpentinskoj i krečnjačkoj podlozi

Rasprostranjenost:

Žepče- Boljak, Tajan kod Zavidovića, okolina Sarajeva, Srbija, Crna Gora

Locus classicus:

Trebevićn kod Sarajeva 1887.g.

     Opis vrste : trajnica sa podankom ili gomoljem koji je sličan lukovici čija je visina do 40 cm. Listovi su cjeloviti sa cjelovitim rubovima sa ušiljenim vrhovima. Tri vanjska lista su sabljasto savijena prema vani, a tri unutarnja lista su uspravni. Biljka ima razvijenu nadzemnu stabljiku na čijem vrhu se nalaze krupni, pravilni žuti cvjetovi, sa šest latica od koji su tri uspravne a tri okrenute prema dole. Više za pogledati u PDF-u.!

Euphorbia gregersenii K. Maly

Gregersenova mlječika      

Fam : Euphorbiaceas

Piše: Zoran Trogrlić

Osnovni podaci o biljci

Latinski naziv:

Euphorbia gregersenii K. Malý

 

Status:

Endemična vrsta

Vrijeme cvjetanja:  

V mjesec

Stanište:

Isključivo serpentinska podloga

Rasprostranjenost:

Endem BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore

Locus classicus:

Dolina Gostovića (Suha ) kod Zavidovića 1920.g.

     Opis vrste : višegodišnja biljka sa zeljastom stabljikom koja je pri dnu odruljena. Može narasti do 50 cm visine, a stabljika je obrasla brojnim listovima, koji su cjeloviti, sa tupim vrhovima. Listovi su sjedeći, duguljasti tj. do 50 cm dugi i 2,5 cm široki. Cvjetovi su neugledni zelenožute boje koji na vrhu formiraju specifične nakupine terminalne cvasti tkz. cijatije ( cyathium ) na kratkoj peteljci. Ispod muških cvjetova nalaze se lancetaste brakteole koje su cjelovite ili trodijelneOstatak članka za pogledati u PDF-u.!

Viola beckiana ( Fiala )

Bekova ljubičica

Fam : Violaceae

Piše: Zoran Trogrlić

Osnovni podaci o biljci

Latinski naziv:

Viola beckiana Fiala

Status:

Endemična vrsta

Vrijeme cvjetanja:  

V, VI, VII mjesec

Stanište:

Rubovi šuma bijelog bora na visini od 1000 – 1700 metara na krečnjačkoj i serpentinskoj podlozi

Rasprostranjenost:

Smolin kog Žepča, Zavidovići (Bakoš, Stara Kamenica) Kupres,

Bugojno, Donji Vakuf, Jajce

Locus classicus:

Smolin kod Žepča

Napomena:

Bekova ljubica je stenoendem BiH, odnosno može se naći

jedino na prostoru Bosne i Hercegovine

     Opis vrste : trajnica sa izduženim stolonima, na trobridim, golim do 25 cm dugim stabljikama koje formiraju busene mogu se razlikovati gornji i donji listovi. Listovi stabljike ili gornji su naizmjenični linearno-lancetasti sa zašiljenim vrhovima. Više pogledati u PDF-u.!

Symphyandra hofmanniiPantocsek ( bosanska zvončika )            

Fam : Campanylaceae

Piše: Zoran Trogrlić

Podaci o biljci

Latinski naziv:

Symphyandra hofmannii Pantocsek

Status:

Endemična vrsta

Vrijeme cvjetanja:  

VII, VIII mjesec

Stanište:

Na visini od 150 –600 metara na krečnjaku, diabazu i serpentin u pukotinama

stijena uz rijeke i potoke

Rasprostranjenost:

Žepče ( Papratnica ), Maglaj, Zavidović, Fojnica, srednji tok Vrbasa

Locus classicus:

dolina rijeke Suturlije 1881. g.

Napomena:

Bosanska zvončika je stenoendem Bi, i može se naći jedino

na prostoru Bosne i Hercegovine

     Opis vrste : dvogodišnja zeljasta biljka koja ima zadebljao repast krojen, stabljika je uspravna čija se visina kreće od 10 – 45. Na njoj se nalaze naizmjenično raspoređeni listovi bez palistića koji su različitog oblika.

Naime donji listovi su jajasti, tupi i postepeno se sužavaju u okriljenu nazubljenu lisnu peteljku, a rubovi listova su takođe nepravilno nazubljeni do 10 cm dužine. Gornji listovi su malobrojni od donjih, a po obliku mogu biti lancetasti ili eliptični. Cvjetovi su veliki, viseći koji po obliku podsjećaju na zvonče, u početku su bijeli, a kasnije žućkasto-bijeli. Za više detalja pogledati u PDF-u.!

dren