- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

     Pretpostavlja se da u BiH ima oko 80 000 inficiranih hepatitisa- B virusom. Kad se tome doda i oko 40 000 zaraženih hepatitis- C virusom jasno je da je da se radi o ozbiljnom zdravstvenom problemu. Ovaj broj je, na žalost, sigurno veći, jer mnogi oboljeli nisu ni svjesni da imaju hepatitis, tako da se bolest uglavnom otkriva slučajno prilikom uobičajenih pregleda krvi. Bolest napreduje sporo i podmuklo, tako da oboljeli dugo vremena ne osjećaju nikakve tegobe. Nema sumnje da se najveći broj ljudi zarazio u toku rata posebno u periodu 1993-1995 godina kad su se, usljed ranjavanja, učestalo vršile transfuzije krvi. 

     Za vrijeme rata testiranja krvi davaoca na hepatitis viruse nisu rađena, tako da se nije znalo da li je davaoc krvi zaražen hepatitisom. Tako je, recimo, virus hepatitsa C otkriven 1989. godine. Godinu dana kasnije razvijena je metoda identifikacije virusa C iz krvi, dok se u BiH sa prvim testiranjima na ovaj virus počelo 1995.g. Test nije niti skup niti zahtjevan i u ratu su se mogla vršiti testiranja krvi na ovaj virus, ali to nije rađeno. Ako imamo u vidu da se  ciroza jetre uzrokovane hepatits virusom razvija u prosjeku oko 17 godina, jasno je da će u periodu o 2010 – 2012 godine u BiH biti između 5 i 10 hiljada oboljelih od ciroze jetre. I pored ovih zabrinjavajućih brojki naše zdravstvo je potpuno nespremno da se nosi sa ovim problemom i ne čini se ništa da se zdravstvene ustanove pripreme za zbrinjavanje ovolikog broja oboljelih. Mi ćemo posebnu pažnju posvetiti posljedicama infekcije hepatitis-B virus,u obzirom da je njime inficiran svaki 50. stanovnik BiH. 

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.

     Kod 20 – 30% kronično zaraženih hepatitis – B virusom ( HBV ) razvit će se ciroza ili karcininom jetre. Kod petine njih ove bolesti razvit će se u prvih pet godina od početka infekcije. Zato je važno da zaraženi redovito kontrolišu stanje svoje jetre i na vrijeme počnu sa liječenjem, jer poznavanje toka bolesti i faktora koji utiču na njezin tok od odlučujeg su značaja za liječenje infekcije uzrokovane HBV. Zbog toga ćemo u ovom nastavku govorit ćemo o simptomima hepatitisa i pretragama koje oboljeli treba da rade.    

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.

     U Federaciji BiH vlada nestašica svih vrsta obaveznih vakcina, tako da je vakcinacija djece prekinuta. To vrijedi i za vakcinu protiv hepatitis-B virusa. Poznato je da su djeca majki zaraženih hepatitis-B virusom ( HBV ) najugroženija skupina i da je mogućnost zaraze u trenutku poroda između 70 i 90%. Takođe je poznato da novorođenčad od HBV-pozitivnih majki moraju odmah, a najkasnije u roku od 12 sati po rođenju, dobiti prvu dozu vakcine, a hepatitis-B imunoglobulin ( HBIG ), koji pobojšava djelotvornost vakcine, odmah sa vakcinom ili najdalje 7 dana nakon rođenja. Ostale tri doze djeca moraju dobiti u razmacima od 1,2 i 12 mjeseci nakon rođenja, čime se postiže zaštitia kod oko 90% djece čije su majke HBV pozitivne. 

     Dodamo li tome i činjenicu da gotovo 25% dojenčadi i male djece koja već rano u životu budu inficirana HBV-om, kasnije u životu razviju cirozu ili rak jetre, jasno je kakve će posljedice za inficiranu djecu imati ovakav nemar i nebriga onih kojima smo poverili i naše zdravlje i zdravlje naše djece. Zbog toga ne treba da čudi činjenica da je BiH po broju oboljeli od HBV na samom evropskom vrhu jer ova djeca osim što postaju nosioci kronične HBV infekcije, zarazu mogu raširiti i na drugu djecu kroz kontakte u vrtićima, a posebno u školskom uzrastu.To se najčešće dešava prilikom ozljeđivanja u toku igre kad zdravo djete može doći u kontakt sa krvi djeteta zaraženog HBV. U ovom nastavku govorit ćemo o toku infekcije djece zaražene hepatitis B virusom.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.

    Liječenje kronično inficiranih hepatitis - B virusom danas je jedan od najvećih izazova za suvremenu medicinu, jer se radi o stotinama milijuna inficiranih osoba. Uprkos naporima velikog broja istraživačkih timova širom svijeta, zadovoljavajućeg liječenja, koje bi dovelo do trajne eliminacije virusa kod većine oboljelih, za sad nema. Međutim zadnjih godina se pojavilo nekoliko antivirusnih lijekova koji u značajnoj mjeri štite oboljele od progresije bolesti i drže infekciju pod kontrolom. Mi ćemo u posljednjem nastavku ovog serijala čitaoce, a posebno oboljele, upoznati sa antivirusnim lijekovima koji trenutno postoje u svijetu uz napomenu da većina ovih lijekova nije dostupna pacijentima u BiH, jer još ne postoji odobrenje nadležnih za stavljanenje ovih lijekova u promet.  

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF!
dren