- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

     Mada mehanizam nastanka raka dojke nije do kraja poznat, postoje određena saznanja o tome koje žena imaju veću vjerovatnost da dobiju ovo oboljenje i do danas je izdvojeno nekoliko činioca za koje se sa većom ili manjom vjerovatnoćom zna da utiču na rizik za rak doje. Posljednjih godina dosta se radi na primarnoj prevenciji, što podrazumjeva upoznavanje žena sa faktorima koji povećavaju rizik nastanka karcinoma dojke, što bi im omogućilo da one izloženost ovim faktorima svedu na najmanju moguću mjeru, ali nije moguće provođenje potpuno sigurnih mjera zaštite. Jedan od razloga zašto nije moguće predložiti sigurne mjere prevencije je i to što se na prisustvo nekih od faktora rizika ne može uticati (starost, rana prva menstruacija, kasna menopauza, genetske predispozicije), dok se prisustvo drugih u određenoj mjeri može kontrolisati. Od biljnih preparata koji su se pokazali dobrim kod prevencije raka dojke predlažemo biljne preparate u reklamnom dijelu desno. U ovom članaku upoznat ćemo čitaoce sa činiocima koji mogu uticati na nastanak raka dojke. 

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Faktori rizika za razvoj raka dojke.
dren