- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

     Svake godine se u svijetu dijagnosticira više od 1 000 000 novih slučajeva raka dojke, a oko 400 000 žena godišnje izgubi bitku sa ovim oboljenjem. Rak dojke je najčešći zloćudni tumor u žena i od njega najviše oboljevaju žene sjeverne Amerike i zapadne i sjeverne Europe, dok je najmanji procenat oboljelih zabilježen među ženama Kine i Japana. Najčešći uzrok smrti kod žena su bolesti srca i krvnih sudova,  međutim kod žena starosti od 35 do 60 godina najčešći uzrok smrti je rak dojke. Žene, uz rak dojke najčešće oboljevaju od raka debelog crijeva, pluća, jajnika i želuca i na ovih pet zloćudnih tumora otpada oko 54% svih oblika raka koji se dijagnosticiraju kod žena.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Incidencija.

     Mada mehanizam nastanka raka dojke nije do kraja poznat, postoje određena saznanja o tome koje žena imaju veću vjerovatnost da dobiju ovo oboljenje i do danas je izdvojeno nekoliko činioca za koje se sa većom ili manjom vjerovatnoćom zna da utiču na rizik za rak doje. Posljednjih godina dosta se radi na primarnoj prevenciji, što podrazumjeva upoznavanje žena sa faktorima koji povećavaju rizik nastanka karcinoma dojke, što bi im omogućilo da one izloženost ovim faktorima svedu na najmanju moguću mjeru, ali nije moguće provođenje potpuno sigurnih mjera zaštite. Jedan od razloga zašto nije moguće predložiti sigurne mjere prevencije je i to što se na prisustvo nekih od faktora rizika ne može uticati (starost, rana prva menstruacija, kasna menopauza, genetske predispozicije), dok se prisustvo drugih u određenoj mjeri može kontrolisati. Od biljnih preparata koji su se pokazali dobrim kod prevencije raka dojke predlažemo biljne preparate u reklamnom dijelu desno. U ovom članaku upoznat ćemo čitaoce sa činiocima koji mogu uticati na nastanak raka dojke. 

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Faktori rizika za razvoj raka dojke.

     Prikupljanje što većeg broja podataka o tumoru preduslov je optimalnog liječenja koje nije isto kod svih bolesnica i ovisi o faktorima rizika i stadiju bolesti. Dio podatak prikuplja se prije početka liječenja, a drugi u toku kiruškog zahvata.Određivanje položaja i veličine tumora, kao i povećanje axilarnih ( pazušnih ) limfnih čvorova utvrđuje se kliničkim pregledom, dok se mamografijom, ultrazvukom i napokon biopsijom određuje karakter tumora, odnosno utvrđuje da li se radi o dobroćudnom ili zloćudnom tumoru. U toku kirurškog zahvata određuje se stanje limfnih čvorova, gradus tumora kao i stupanj zastupljenosti hormonskih, odnosno HER-receptora. Na osnovu svih dobijenih podatak određuje se stadij bolesti u kojem se pokušavaju grupisati svi dobijeni podaci i oni su ključni za izbor liječenja.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: TNM klasifikacija raka dojke.

     Liječenje i preživljavanje žena koje boluju od raka dojke zavisi o stadiju tumora u trenutku dijagnosticiranja, tako da je otkrivanje raka dojke u njegovom ranom stadiju od presudne važnosti. Uprkos velikom napretku u dijagnostici, najveći broj svih vrsta karcinoma dojke žene nađu same u toku samopregleda. Obično se napipa zadebljanje ili kvržica, što ženu obično uplaši i odvede liječniku. Daljnjim pretragam se u većini slučajeva pokaže da se radi o bezopasnim tvorbama, a samo se u oko 20% žena koje su se javile liječniku zbog otkrivene kvržice dijagnosticira rak. Samopregled dojki preporučuje se ženama već od njihove 20 godine i to jednom mjesečno. Kako je dojka najmanje zapremine 5-7 dana nakon prestanka menstruacije, najbolje je samopregled raditi u tom periodu obziroma da je tad najlakše uočiti moguće nepravilnosti.Treba naglasiti da se svi zloćudni tumori dojke ne mogu napipati, što zavisi od pravca širenja tumora, i da su samopregledi korisna dopuna periodičnim jednogodišnjim ili dvogodišnjim mamografskim pregledima koje žene kritičnih godina treba redovito da obavljaju.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Mamografija.

     Duktalni karcinom se razvija iz mliječnih vodova- duktusa i najčešći je zloćudni tumor dojke. Osim što je najčešći on je na žalost i jedan od najzloćudnijih, ali šanse za njegovo izliječenje su velike ako se otkrije u početnoj fazi. Prepoznavanje duktalnog karcinoma olakšavaju i neka oboljenja dojke koja mu predhode, tako da je prepoznavanje promjena na dojkama  iz kojih se može razviti ovaj oblik raka dojke izuzetno važno i često odlučujuće za ishod liječenja. 

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Duktalni karcinom dojke.
dren