- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

     Rak prostate pripada grupi zloćudnih tumora kod kojih je u zadnjih 20 godina ostvaren značajan napredak u  liječenju i dugogodišnjem preživljavanju. Razlog tome su programi ranog otkrivanja raka prostate koji se provode u razvijenim zemljama što doprinosi ranijem otkrivanju bolesti ali i uvođenju novih načina liječenja. Za razliku od velike većine zloćudnih tumora drugih organa kod kojih se u liječenju koristi kirurgije, zračenje i kemoterapija, kod raka prostate kao dodatan i dosta djelotvoran način liječenja osim spomenuta tri načina liječenja koristi se i hormonsko liječenje.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.

     U prkos velikim naporima i ulaganjima u istraživanja koja bi dala odgovor kako tačno nastaje rak prostate, do danas nema odgovora na to pitanje i samo su djelomično poznati mehanizmi koji dovode do pretvaranja normalne ćelije u zloćudnu. Ono što je sigurno je to da je za nastanak i posebno razvoj raka prostate u manjoj ili većoj mjeri odgovorna hormonska stimulacija. Ta spoznaja je otvorila mogućnost da se u borbi protiv raka prostate blokira hormonska stimulacija čime bi se spriječio rast i dioba zloćudnih ćelija. 

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.

     Mada se liječenjem samom radioterapijom ne može izliječiti rak prostate, ona je našla široku primjenu kao dodatna metoda liječenja, nakon kirurškog zahvata. Postoperativna ili adjuvantna radioterapija koristi se kod pacijenata kod kojih nema znakova prisustva tumora nakon operacije, ali postoji visok rizik za ponovni razvoj bolesti i kod onih kod kojih se sa sigurnošću zna da operacijom tumor nije u potpunosti uklonjen. Drugi način korištenja radioterapije je  tzv. terapija spasa i ona se primjenjuje kod oboljelih kod kojih je nakon operacije prostate došlo do vraćanja bolesti ili do porasta PSA, a koji nakon operacije nisu zračeni.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.

     Radioterapija se danas koristi u liječenju većine zloćudnih tumora koji pogađaju čovjeka. U liječenje raka prostate uvedena je sredinom pedesetih godina prošlog stoljeća. I pored raznih poboljšanja radioterapija nije pokazala zadovoljavajuće rezultate, pogotovo u usporedbi sa ostalim načinima liječenja. Mada se korištenjem radioterapije kao jedinog načina liječenja ne može izliječiti rak prostate, ova metoda je danas široko korištena u kombinaciji sa drugim načinima liječenja i nesumnjivo doprinosi boljim rezultatima liječenja.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.

     Tragajući za načinom da pacijentima oboljelim od raka prostate apliciraju što veću dozu zračenja, a bez ozbiljnih posljedica za okolno tkivo, radiolozi su uveli nov način liječenja poznat kao intersticijska brahiterapija. Ova radiološka metoda zasniva se na ugradnji radioaktivnog materijala direktno u tumor, čime se doza zračenja značajno povećala, dok su posljedice zračenja na okolne organe iste, ili čak manje, kao kod primjene standardnog radioterapijskog protokola. Treba napomenuti da se ovaj način liječenja ne obavlja u BiH niti u zemljama našeg okruženja, ali budući da su prvi rezultati ovog načina liječenja dobri, u dogledno vrijeme može se očekivati da brahiterapija postane jedan od načina liječenja raka prostate i u BiH. 

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.
dren