- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

      Najviše iskustav u liječenju tumora hipofize liječnici imaju sa prolaktinomo, budući da je to najčešći tumor koji napada ovu regiju. Izbor liječenja zavisi od prirode i položaja tumora, kao i od toga kako on reaguje na odabranu terapiju. Liječnicima na raspolaganju stoji nekoliko mogućnosti. Obično je prvi izbor medikamentno liječenje, a ako ono ne daje zadovoljavajuće rezultate, pristupa se kirurškom ili radiokirurškom liječenju gama nožem. Od nedavno su se na tržištu pojavili preparati firme ,, Dren ,, koji pružaju najperspektivniju pomoć oboljelim od adenoma hipofize. Mi ćemo u ovom članku opisati medikamentno liječenje prolaktinoma, a o kirurškom i radiokirurškom liječenju govorimo na drugom mjestu kad budemo opisivali druge tumore hipofize, budući da se ove dvije metode liječenja češće koriste kod njih.

 

 

Lijecenje prolaktinoma Bromergonom

Osnovni cilj lijecenja prolaktinoma je normalizacija povecane razine prolaktina, cime nestaju i sve tegobe koje nastaju kao posljedica prevelike izloženosti organizma ovom hormonu. Drugi cilj je potpuno uklanjanje tumora, a kad to nije moguce, onda barem njegova maksimalno smanjenje, cime nestaje pritisak na okolno tkivo. Normalizaciju prolaktina lijecnici u prvoj fazi lijecenja pokušavaju postici medikamentnim lijecenjem, koristeci tzv. agoniste dopamina i to najcešce u obliku lijeka poznatog pod zašticenim nazivom bromergon ( genericki naziv Bromergona je Bromkriptin i to cesto zbunjuje pacijente, dakle radi se o istom lijeku ). Da bismo objasnili mehanizam djelovanja bromergona, trebamo znati da u normalnim okolnostima hipotalamus stimuliše izlucivanje svih hormona hipofize, osim prolaktina cije izlucivanje koci pomocu dopamina koji se naziva PIF (Prolaktin Inhibitor Faktor). Bromergon je agonist PIF dopamina ( agonisti imaju slicno djelovanje kao izvorni produkti ) i izaziva isti ucinak na hipofizu, ali i na tkivo tumora i vezivanjem za odgovarajuce receptore sprijecava izlucivanje prolaktina iz tumora. Bromergon, osim što blokira izlucivanje prolaktina iz tumora, kod jednog dijela pacijenata dovodi i do njegovog smanjenja. Ako do smanjenja tumora dode, to se obicno dešava u prva tri mjeseca od pocetka korištenja lijeka. Smanjenjem tumora smanjuje se i pritisak na okolno tkivo i nestaju posljedice izazvane pritiskom tumora na zdravo tkivo, osim ako to tkivo nije, usljed dugotrajnog pritiska, trajno ošteceno. Lijecenje Bromergonom ( Bromkriptinom ) pocinje malim dozama da bi se izbjegle nuspojave lijecenja koje se obicno manifestuju povracanjem, mucninom, pospanost, glavoboljom, smanjenjem krvog pritiska, a u težim slucajeva dolazi i do psihickih poremecaja pracenim halucinacijama. Doza lijeka postepeno se povecava da bi na kraju oboljelih uzimali 2,5 - 5 mg bromergona tri puta na dan, uvijek nakon obroka. Ako ova doza nije dovoljna povecava se, tako da ima slucajeva da pojedini pacijenti uzimaju i 60 miligrama bromergona dnevno. Ne smije se uzimati sa hormonskim kontraceptivnim sredstvima, niti se smije konzumirati alkohol. Lijecenje traje više godina uz redovite kontrole.

Druge mogucnosti medikamentnog lijecenja

Ako bolesnici ne reaguju na Bromergon ili ako imaju jake nuspojave preporucuje se uzimanje drugog lijeka slicnog djelovanja, jer se pokazalo da neki pacijenti koji slabo ili nikako reaguju na Bromergon, vrlo dobro reaguju na neki drugi agonist dopamina, koji su se nedavno pojavili na tržištu lijekova. Oboljeli cesto nemaju dovoljno podatak o ostalim lijekovima, pa im mi ovom prilikom dajemo pregled drugih mogucnosti medikamentnog lijecenja prolaktinoma. Od ostalih agonista dopamina koji se koriste kod lijecenja prolaktinoma najpoznatiji su Kabergolin ( Dostinex ), Lizurid, Pergolid i Kvinagolid ( Norprolac ). Dostinex je cesto prva zamjena za Bromergon, pacijenti ga bolje podnose i daje se u dozi od 0,5 -1,0 mg jednom sedmicno. Ako se ni ovaj lijek ne pokaže dovoljno dobar treba pokušati sa nekim drugim od gore pomenutih. Kvinagolid, na primjer, pacijenti dobro podnose i ima produženo djelovanje. Kod oko 30% pacijenata kod kojih Bromergon pokazuje slab ucinak, Kvinagolid uspijeva smanjiti razinu prolaktina i vecina pacijenata ga uzima u dozi od 0,15 - 0,6 miligrama dnevno. Na kraju ovog nastavka treba nešto reci o mjerama opreza kod propisivanja i uzimanja ovih lijekova koje je objavila ,,Europska agencija za lijekove,, 26.06. 2008. godine. Ove mjere su namjenjene lijecnicima u cijoj je nadležnosti propisivanje ovih lijekova, ali kako su izdane tek nedavno, mi cemo ih ovde predociti, i to prije svega zbog mogucnosti da postoje pacijenati koji troše visoke doze lijekova, a još nisu upoznati sa eventualnim posljedicama. Praceno je djelovanje Bromergona, Kabergolina, Lisurida i Pergolina na zdravlje oboljelih. Za Bromergon se i ranije znalo da se kod oko polovine pacijenata koji ga koriste javlja krvarenje u tkivu adenoma, kao i pojava cisti unutar tumora, što u manjoj ili vecoj mjeri utice na zdravlje oboljelih. Osim toga Bromergon potice i fibrozu tumora ( rast vezivnog tkiva u tumoru ), što bitno otežava mogucu operaciju, koja se cesto radi kod makroadenoma, ako se Bromergonom smanji njegova masa. Nove preporuke ukazuju na mogucnost pojave fibroze srcanih zalistaka kod korištenja Bromergona i Lizurida i zbog toga se zabranjuju svim pacijentima koji vec imaju ovaj poremecaj. Takode se ovim mjerama ,,Europska agencija za lijekove,, maksimalna doza Bromergona ( Bromkriptina ) ogranicava na 30 mg dnevno. Kako za Kabergolin i Pergolid postoje cvrsti dokazi da izazivaju fibrozu srcanih zalistaka, sa primjenom ovih lijekova treba postupati puno opreznije i prije pocetka terapije potrebno je ispitati moguce postojanje fibroze kod svakog pacijenata, a maksimalna doza za Kabergolin se ogranicava na 3 mg sedmicno. Pacijenti koji koriste bilo koji od pomenutih lijekova trebali bi redovito kontrolisati srce. Patentirani biljni preparati autora ovog teksta pokazali su se jako dobri, ako se primjene sami, a i u kombinaciji sa Bromergonom ili drugim lijekovima iz grupe agonista dopamina. Znacajno uticu na smanjenje tumora, regulaciju prolaktina, a samim tim i na i prestanak glavobolje i poboljšanje vida.
dren