- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

     Razvoj kirurgije išao je uporedo sa novim spoznajama o prirodi raka dojke i načinu njegovog širenja, tako da se današnje kirurško liječenje u razvijenim zemljema svodi na poštednu kirurgiju, dok je radikalna mastektomija ( potpuno uklanjanje dojke ) izuzetak, a ne kao nekad, pravilo. O redosljedu liječenja  raka najviše odlučuje stadij bolesti. Kod primarnih operabilnih karcinoma dojke prvi korak u liječenju je kirurško uklanjanje tumora. Radi se o tumorima koji su otkriveni u početnoj fazi, kad je uspjeh izliječenja najveći i redovito se radi poštedna operacija dojke tzv. segmentektomija. Primarno operabilni karcinomi dojke  najčešća su dijagnoza u zemljama u kojima postoji program za rano otkrivanje raka dojke. Kod nas je situacija potpuni drugačija i najčešće se dijagnosticira rak dojke koji je lokalno uznapredovao, što zahtijeva drugačiji pristup u liječenju. I kod lokalno uznapredovalog raka dojke operacija je sastavni dio liječenja, ali ona slijedi tek naknadno i bez obzira na redosljed, odlučujuća je za ishod liječenja. 

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Kirurgija raka dojke.

     Od svih zloćudnih tumora sa kojima se medicina susreće najveći napredak u liječenju postignut je kod hormonski ovisnih tumora ( rak dojke, rak prostate ). Za vezu između ženskih spolnih hormona - estrogena i nastanak i razvoj raka dojke zna se nekih stotinjak godina i prvi vid hormonskog liječenja koji se provodio kod bolesnica sastojao se u blokiranju prizvodnje estrogena od strane jajnika kao glavnih izvora ženskih spolnih hormona. To se radilo ili  kirurškim putem ili zračenjem jajnika. Danas je hormonsko liječenje postalo standardni i nezamjenjivi dio dopunskog liječenja raka dojke kod svih zloćudnih tumora dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima. Razvijeni su brojni lijekovi koji se koriste u hormonskom liječenju raka dojke koje širom svijeta troše milioni žena,. Ovi lijekovi koriste se godinama nakon primarnog liječenja i obzirom na njihovu važnost i veliki broj pacijentica koje ih uzimaju, mi ćemo u ovom tekstu čitaoce  upoznati sa njihovim mehanizmima djelovanja i nuspojavama koje mogu izazvati.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Hormonsko liječenje raka dojke.

     Svi oblici hormonskog liječenja raka dojke svode se na to da se blokira pristup ženskih spolnih hormona ćelijama raka. Jajnici su najznačajniji, ali ne i jedini proizvođači ženskih spolnih hormona – estrogena. Jedan dio estrogena proizvode nadbubrežne žlijezde, dok drugi proizvodi masno tkivo, što i nije tako neobično pošto je holesterol  polazna sirovina za dobijanje i  estrogena kod žena i testoseterona kod muškaraca.To je i razlog zašto muškarci i žene sa viškom kilograma imaju povećan rizik za dobijanje raka prostate, odnosno dojke. Dakle liječenja koja su usmjerena isključivo na to da se spriječe jajanici da proizvode estrogen ( Zoladex ) neće u potpunosti ostaviti ćelije tumora bez hormonske stimulacije, tako da će tumor i dalje, istina sporije, rasti. Kako se estrogeni, da bi djelovali, moraju vezati za receptor koji se normalno nalazi u ćelijama, sedamdesetih godina prošlog stoljeća počelo se raditi na tome da se sintetizira spoj koji bi se vezivao na ove estrogenske receptore i tako spriječio vezivanje estrogena na njih, bez čije stimulacije tumorske ćelije propadaju. Nakon nekoliko godina rada stvoren je lijek tamoxifen.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Tamoxifen.

     Kad se postavi dijagnoza invazivnog karcinoma dojke, potrebno je izvršiti brojne pretrage na svakoj pacijentici pojedinačno, da bi se prikupilo što više podataka o bolesti, što je važno kod planiranja liječenja i prognoze ishoda. Zbog toga je i prognoza  tumora dojke različita i zavisi od slučaja do slučaja. Nekoliko faktora igra značajnu ulogu u procijeni mogućeg izliječenja. Tumori dojke su vrlo heterogena skupina bolesti i osim tipa tumora važno je uzeti u obzir veliki broj karakteristika koji značajno utiču na tok liječenja. Najvažniji su stanje limfnih čvorova, gradus tumora, veličina tumora u trenutku dijagnoze, kao i molekularni markeri među koje spadaju hormonski receptori i receptori faktora rasta. Mi ćemo u ovom i sljedećem nastavku dati čitaocima  prikaz najvažnijih prognostičkih faktora i objasniti kako oni utiču na liječenje i daljnji tok bolesti. 

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Herceptin ( Trastuzumab ).

     Radioterapija je jedna od najčešćih i najstarijih medicinskih metoda koja se koriste u liječenju zloćudnih tumora. Zračenje izaziva oštećenja stanice ( ćelije ) koja, ovisno o dozi i vrsti oštećenja, mogu izazvati smrt stanice. Najčešći uzrok smrti stanica je direktno oštećenje DNA kao nosioca svih informacija potrebnih za njen opstanak ili indirektno, odnosno ono koje nastaje oštećenjem molekula vode, što za posljedicu ima nastanak slobodnih radikala koji kidaju lance DNA. Kako je procentualno  voda najviše zastupljena u ćeliji, najveće su šanse da zračenje pogodi molekulu vode, tako da su i najznačajniji efekti zračenja upravo oni koji nastaju indirektno, stvaranjem slobodnih radikala iz vode. Zračenje podjednako štetno djeluje i na zdravu i na tumorsku stanicu što ograničava njegovu primjenu i zbog toga se razvijaju razni načini liječenja radioterapijom da se zdravo tkivo zaštiti, a da se u isto vrijeme tumorske stanice izlože što većoj dozi zračenja.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link: Radioterapija raka dojke.
dren