- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517        
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

        Činjenica je da neki lijekovi mogu biti izrazito štetni u trudnoći. Iskustvo sa talidomidom, koji se od 1950 – 1961 propisivao kao sretstvo za umirenje i protiv povraćanja trudnica, kad je zbog korištenja ovog lijeka barem 12 000 djece rođeno sa teškim animalijama, učinilo je liječnike krajnje opreznim kod propisivanja lijekova trudnicama. Stvar dodatno komplikuje činjenica da se učinak lijekova na trudnoću ne može ispitivati na eksperimentalnim životinjam, jer oni ne djeluju jednako na pojedine životinjske vrste i ljude, pa se ne može doći do pouzdanih podataka o djelovanju lijekova u trudnoći.Tako se na primjer ustanovilo da je spomenuti talidomid koji je izrazito štetan za trudnice, ne izaziva nikakve anomalije na potomke miševa. Plod trudnice je najosjetljiviji u periodu od 14-18 dana od začeća, i prvih osam sedmica trudnoće kad se formiraju organi djete, a nakon toga plod je sve otporniji na vanjske uticaje, pa samim tim i na lijekove. Sve ovo liječnici moraju imati u vidu kad su u situaciji da liječe trudnicu od neke bolesti.

 

     Liječenje trudnice

 

     Zbog nedostatka podataka o mogućoj štetnosti lijekova u trudnoći, liječnici se ustručavaju propisivati lijekove trudnicama, često i onda kad su im oni neophodni. Sa druge strane i same trudnice izbjegavaju koristiti lijek, koji su im liječnici propisali, bojeći se da mogući štetni učinak na plod. Stvar dodatno komplikuju faramaceutske kuće koje se ograđuju od svog lijeka, kad su trudnice u pitanju, i na pakovanjima lijekova naglašavaju da se lijek trudnicama propisuje samo onda kad će njegov upotreba više koristiti trudnici od moguće štete koju će taj lijek učiniti. Sve ovo izaziva velike probleme liječnicima u pravilnom izboru liječenja, a to, kod nekih oboljenja, može ugroziti život trudnice. Da bi se liječnicima olakšalo propisivanje lijekova, Svjetska zdravstvena organizacija dala je smjernice za korištenje lijekova u trudnoći, a oni su svrstani prema kategorijama i stepenu rizika. Lijekovi su svrstani u kategorije koje se označavaju slovima A,B,C,D i X.  U kategoriju A su stavljeni lijekovi kojima nije dokazan rizik za dijete, u B kategoriji su lijekovi koji su ispitivani na životinjama i kod njih nije dokazana štetnost, dok kod ljudi nema podataka. C kategoriju čine lijekovi čije je štetno djelovanje dokazano na eksperimentalnim životinjama, dok informacija o mogućem štetnom djelovanju na ljude nema. Ovi lijekovi se propisuju trudnicama samo ako je to neophodno. D kategoriju čine lijekovi kod kojih je na temelju iskustava dokazano štetno djelovanje na trudnice i daju se samo ako bolest zbog koje se moraju uzimati može bitno ugroziti život i zdravlje trudnice i djeteta. 
U X kategoriju su svrstani lijekovi koji dokazano izazivaju anomalije ploda i treba ih izbjegavati osim u rijetkim slučajevima. Primjer korištenja lijekova iz X kategorije su pojedini citostatici koji se moraju koristiti kod, recimo, akutnih leukemija, jer svaka odgoda liječenja znači smrt majke. Sa druge strane kod zloćudnih tumora koji ne rastu tako brzo kao akutne leukemije, biraju se citostatici koji su manje rizični za fetus. Tako se na primjer citostatik metotreksat, koji je toliko štetan za plod, da se nekad koristio za kemijski abortus, može zamjeniti nekim drugim, manje teratogenim citostatikom sličnog učinka.

 


      Lijekovi x kategorije

 

     U lijekove koje trudnice potpuno treba da izbjegavaju spada relativno mala grupa lijekova. U tu grupu spadaju antikonvulzivi, odnosno lijekovi koji se koriste za spriječavanje epileptičkih napada (Valproična kiselina, Karbamazepan, Fenitonin). Fenitoin je najčešće korišćen antiepileptik, ali je i najopasniji za djete. Izaziva deformacije lica i duševnu zaostalost. Posebno je opasno njegovo korištenje u prvom trimestru trudnoće. Ako liječnik ima izbora onda je kao antiepileptik za trudnicu najbolja Valproična kiselina, jer ima najmanji teratogeni potencijal.
     Antipsihotici su lijekovi kojima se liječe psihički poremećaji. Koriste se kod šizofrenije, manično-depresivne psihoze i teških depresija. Za trudnicu su posebo opasni antipsihotici iz porodice fenotiazina i to prije svih Litijum karbonat koji kod djeteta može da izazove razne anomalije srca i krvnih sudova, dok antipsihotici kao što su Diazepam i njemu srodni antipsihotici izazivaju različite duševne poremećaje.
     Antikoagulacijski lijekovi kao što je Vafarin takođe pripadaju grupi lijekova X kategorije. Iskustvo liječnika u korištenju ovih lijekova kod trudnica govori da oni mogu biti odgovorni za čitav niz anomalija novorođenčeta kao što su duševna zaostalot, sljepilo i različite anomalije mozga. 
     Antihipertenzivi su lijekovi koji smanjuju krvni pritisak. Izazivaju zastoj u razvoju djeteta i smrt fetusa. Ako se koriste na početku trudnoće, mogu da izazovu spontani pobačaj. Hormoni koji se uzimaju kao lijek su takođe opasnost na koju treba ukazati trudnicama. To je prije svih Danazol. Često se koristi kao lijek za benigne bolesti dojke. Osim trudnica ne smiju ga koristiti ni majke koje doje djete. U apotekama se prodaje pod nazivom Danoval. Trudnice ne smiju koristiti ni kontraceptivna sretstva. Velika većina njih naravno to ne čini. Međutim, rekli smo da je prvi kritičan period za dijete od 14 -18. dana trudnoće, kad velika većina žena niti ne zna da je trudna. Zbog toga ako postoji i najmanja sumnja na trudnoću treba prestati sa uzimanjem kontracepcije i obaviti odgovarajuće preglede.  
     Od ostalih lijekova tu su tetraciklin. To je antibiotik koji se primjenuju se kod bronhitisa, u slučajevima da je uzročnik otporan na ostale antibiotike i u slučaju preosjetljivosti na peniciline.Tetraciklini se akumulira u ćelijama a najviše u kostima i zubima tako da su upravo kosti nerođenog djeteta najosjetljiviji na njegovo djelovanje. Streptomicin je još jedan antibiotik koji trudnice treba da izbjegavaju. Danas se koristi uglavnom kad se infekcija ne može izliječiti drugim antibioticima. Otrovan je i za odrasle jer oštećuje bubrege. Kod fetusa može da izazove gluhoću.
     Spomenut ćemo još tuberkulozu i napomenuti da lijekovi kojima se ona liječi može da izazove gluhoću djeteta. O ostalim faktorima okoline koji mogu ugroziti trudnoću i  zdravlje djeteta govorimo u sljedećem tekstu.

Imamo 43 gostiju i nema članova online